Logo

“አምባገነንነትን እንዋጋለን እንጂ በውስጣችን እንዲዳብር አንፈልግም” – ዶ/ር ኃይሉ አርአያ

December 29, 2008

ዶ/ር ኃይሉ አርአያ የአንድነት ለፍትህና ለዴሞክራሲ ምክትል ሊቀመንበርና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው፡፡ ፓርቲው ከተመሰረተ ጀምሮ እያከናወነ ስላለው እንቅስቃሴ እና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ኃይሌ ሙሉ አነጋግሯቸዋል፡፡ –More from Reporter–

Share