Logo

የደርግ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ለገና ይፈታሉ ተብሎ ይጠበቃል

December 19, 2010

 

Click here to read (Reporter)

Share

One comment on “የደርግ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ለገና ይፈታሉ ተብሎ ይጠበቃል

Comments are closed