Logo

የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ም/ቤት ስብሰባ ከ2002ቱ ሃገር አቀፍ ምርጫ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ተካሄደ

April 12, 2011

መጋቢት 21 ቀን 2003 ዓ.ም የተሰበሰበው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት  አራት አጀንዳዎችን ቀርጾ ለውይይት አቅርቧል፡፡ በዕለቱ የተቀረጹት አጀንዳዎች

1.    ከዚህ ቀደም በተቋቋመው ኮሚቴ አማካኝነት የተረቀቀውንና የጋራ ም/ቤቱ የሚመራበትን ውስጠ ደንብ ተወያይቶ ማፅደቅ፡፡
2.    በምርጫ ህጉ ማዕቀፍ ውሰጥ ሊካተቱ ያልቻሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፋይናንስ የሚያገኙበትን ሁኔታ በተመለከተ ከኢህአዴግ የቀረበው መነሻ ሃሳብ ላይ መወያየት፡፡
3.    ፖለቲካ ፓርቲዎች የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀምና በአጠቃቀም ሂደቱ በተከሰቱ ችግሮች ዙርያ  መወያየትና ወደፊት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቂ የመገናኛ ብዙሃን  ሽፋን የሚያገኙበትን ሁኔታ መፍትሔ ማፈላለግ፡፡
4.    ምርጫ ቦርድ በምርጫ 2002 የነበረውን አሰራርና ሂደት መፈተሽ የሚሉት ነበሩ፡፡

ሙሉውን ለማንበብ እዚህ ይጫኑ

Share