Logo

ሰቪል ጀግኖቻችንንም እናስታውሳቸው

April 22, 2011

ቢራ ጋብዞኝ ሲያበቃም እንዲህ ሲል መከረኝ፣ ’ስድብ አትጻፍ ፣ ስድብ ስነ ጽሁፍ አይደለም፣ ቆሻሻ ብቻ ነው፣ ቃላት አትደርት፣ ለሰዎች ስም ተጠንቀቅ ለጓደኝነት ክብር ስጥ ቅጽል አታጅጎድጉድ፣ ቃላት መከመር ጥበብና ውበት አይደለም፣ ይህን ውብ ብእርህን አታበላሸው’  በማለት  የሰጠውን ምክር በመጥቀስ አብራርቶ ጽፏል::

ሙሉውን ጽሁፍ ለማንበብ እዚህ ይጫኑ

Share

One comment on “ሰቪል ጀግኖቻችንንም እናስታውሳቸው

  1. ብልህነት ሕጋዊ ሰውነት ከሌለው ለጠላት ይጋለጣል።ለመርህ መከበር የቆማችሁም ሁሉ ያለተስፋ መቁረጥ በመርሑ መሰረት በብቃት መደራጀታችሁ ይበል የሚያሰኝ ጥንካሬ ነው።ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምም ያደረጉትን ትግል የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠንቅቆ ያውቀዋል፤የምመኝልዎት ዕድሜ እና ጤና እንዲኖርዎት ነው።ጋሼ ደበበ እሸቱም ከሌሎች የትግል ወገንዎችዎ ጋር በመሆን ሕሊናዎን ሳይሸጡ በንፁህ ልቦና ግልፅ በመሆንዎ ላመሰግንዎት እወዳለሁ፤በርቱ!!!

Comments are closed