Logo

የአማርኛ ምሣሌያዊ አነጋገሮች

74 ከወፈሩ ሰው አይፈሩ
75 ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጧት
76 ሲስሟት ቀርቶ ሲስቧት
77 ቀድሞ ማን ቢስምሽ ታሞጠሙጫለሽ
78 እግረ ቀጭን ይሞታል ሲሉ እግረ ወፍራም ይቀድማል
79 ያልታደለ ከንፈር ሳይሳም ያረጃል
80 በቦሃ ላይ ቆረቆር
81 የቸገረው እርጉዝ ያገባል፣ የባሰበት እመጫት
82 የአህያ ስጋ አልጋ ሲሉት መሬት
83 ልጅ ያቦካው ለራት አይበቃም
84 የደላው ሙቅ ያኝካል
85 የፈሪ ዱላው ረጅም ነው
86 የፈሪ በትር ሆድ ይቀትር
87 ድሀ በህልሙ ቅቤ ባይጠጣ ኖሮ ንጣት ይገለው ነበር
88 ነገር በምሳሌ ጠጅ በብርሌ
89 ተንጋለው ቢተፉ ተመልሶ ካፉ
90 ሰዶ ማሳድድ ካማረህ ዶሮህን በቆቅ ለውጥ
91 ዞሮ ዞሮ ወደቤት ኖሮ ኖሮ ወደ መሬት
92 ራሴን ሲበላኝ እግሬን ቢያኩኝ አይገባኝም
93 የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳም
94 ከዕባብ እንቁላል እርግብ አይፈለፈልም
95 አንቺው ታመጪው አንቺው ታሮጪው
96 ጨው ለራስህ ብለህ ጣፍጥ
97 በአንድ ራስ ሁለት ምላስ
98 ብላ ባለኝ እንዳባቴ በቆመጠኝ
99 የድሀ ቅንጡ እንጀራ ሲሰጡት ይላል ድልህ አምጡ
100 ሆድን በጎመን ቢደልሉት ጉልበት በዳገት ይለግማል
101 ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል
102 ወረቀትና ሞኝ የያዘውን አይለቅም
103 አይመጣምን ትተሽ ይመጣልን ባሰብሽ
104 ሁለት እግር አለኝ ተብሎ ሁለት ዛፍ አይወጣም
105 ዘመደ ብዙ ጠላው ቀጭን ነው
106 ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል
107 ከድሀ ከመበደር ከባለጸጋ መስረቅ ይቀላል
108 ስራ ያጣ መነኩሴ ቆቡን ቀዶ ይሰፋል
109 ነገር ሲያመልጥ ራስ ሲመለጥ አያስታውቅም
110 የአፍ ወለምታ በቅቤ አይታሽም
111 አስቀድሞ ነበር መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ይሰራል ድስት ድጦ ማልቀስ
112 ጉልቻ ቢቀያየር ወጥ አያጣፍጥም
113 ጭብጥ ቆሎ ይዘህ ወደ አሻሮ ተጠጋ
114 ውሀ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው
115 የሞኝ ዘፈን ሁልጊዜ አበባዬ
116 ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ
117 ልጅን ሲወዱ እስከነ ንፍጡ ነው
118 መልካም ስም ከመልካም ሽቶ ይበልጣል
119 ሰውና እንጨት ተሰባሪ ነው
120 ጌታዋን የተማመነች በግ ላቷን ውጭ ታሳድራለች
121 ሰው ጥራ ቢሉት ራሱ መጣ
122 ምንም ብቀጥን ጠጅ ነኝ
123 በቅሎን አባትሽ ማነው ቢሏት እናቴ ፈረስ ነች አለች
124 ቀጥኜ ቢያየኝ ጅማት ለመነኝ
125 የአዝማሪ ሚስት አልቅሰው ካልነገሯት አይገባትም
126 ምነው እናቴ እንቁላል ስሰርቅ በቀጣችኝ
127 ዶሮ ብታልም ጥሬዋን
128 ዶሮ ጭራ ጭራ መታረጃዋን ታወጣለች
129 አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል
130 የማይመስል ነገር ለሚስትህ አትንገር
131 ወሬ ቢበዛ በአህያ አይጫንም
132 ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ
133 የማያውቁት አገር አይናፍቅም
134 ዳሩ ሲወረር መሀሉ ዳር ይሆናል
135 መካሪ የሌለው ንጉስ አንድ አመት አይነግስ
136 ውሀ ቢወቅጡት እንቦጭ
137 የአገሩን መሬት በአገሩ በሬ
139 ታሞ የተነሳ እግዜርን ረሳ
140 ለጌታም ጌታ አለው
141 ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቅራል
142 ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ
143 ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጡ
144 ሰውን ማመን ቀብሮ አለች ቀበሮ
145 ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም
146 ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለእዳ አይቀበለውም
147 ከሞመት መሰንበት
148 የወደቀ ግንድ ምሳር ይበዛበታል
149 አያ ጅቦ ሳታመካኝ ብላኝ
150 እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አለች አህያ
Share