Logo

የአማርኛ ምሣሌያዊ አነጋገሮች

151 ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም
152 በአንድ ራስ ሁለት ምላስ
153 በሁለት ቢላዋ መብላት
154 የሽሮ ድንፋታ ከእሳት እስኪወጣ
155 በለፈለፉ ባፍ ይጠፉ
156 ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ
157 ሁለት ሰላምታ አንዱ ለነገር ነው
158 የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል
159 የላጭን ልጅ ቅማል በላት
160 በሬ ሆይ ሳሩን አይተህ ገደሉን ሳታይ
161 ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በተኮነንኩኝ
162 ያልሰማ ጆሮ ከጎረቤት ያጣላል
163 ለቀባሪው አረዱት
164 ማን ላይ ቆመሽ እግዜርን ታሚያለሽ
165 ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ
166 ጅብ በቀደደው ውሻ ይገባል
167 ልጅ ለናቷ ምጥ አስተማረች
168 ዛፍ ያጣ ጉሬዛ
169 ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው
170 አንበሳ ሲያረጅ የዝንብ መጫወቻ ይሆናል
171 ከልጅ አትጫወት ይወጋሃል በእንጨት
172 ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ
173 ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ
174 ነገር በምሳሌ ጠጅ በብርሌ
175 አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም
176 የዕብድ ገላጋይ ድንጋይ ያቀብላል
177 ለወሬ የለው ፍሬ
178 በሽታውን የደበቀ መድሀኒት አይገኝለትም
179 ከልብ ካለቀሱ እንባ አይገድም
180 ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆነ
181 ትለብሰው የላት የምትከናነበው አማራት
182 የበላችው ያገሳታል በላይ በላዩ ያጎርሳታል
183 እንኳን ዘንቦብሽ እንዲያውም ጤዛ ነሽ
184 በባዳ ቢያኮርፉ: በጨለማ ቢያፈጡ: ምን ሊያመጡ

 

ለተጨማሪ ምሳሌዎች እታች ይጫኑ

የአማርኛ ተረትና ምሳሌዎች በዳንኤል አበራ

Share